ดอกไม้ทะเล

บ้านของปลาการ์ตูนคือดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืช  มันเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกับปะการังแข็ง แต่ดอกไม้ทะเลไม่มีโครงสร้างหินปูนเหมือนอย่างปะการังแข็งจึงทำให้กอดอกไม้ทะเลดูอ่อนนุ่มไหวพริ้วไปตามแรงของกระแสน้ำ  ที่หนวดของดอกไม้ทะเลมีพิษ เมื่อถูกหรือสัมผัสจะมีอาการเจ็บและปวดในจุดที่สัมผัส พิษของดอกไม้ทะเลมีไว้เพื่อจับสัตว์ทะเลเล็กๆ กินเป็นอาหาร เมื่อปลาเล็กๆ สัมผัสกับพิษที่ปลายหนวดของดอกไม้ทะเลจะทำให้เป็นอัมพาตแล้วก็ตาย แต่เจ้าปลาการ์ตูนสามารถอาศัยอยู่ในกอดอกไม้ทะเลได้อย่างปลอดภัยเพราะปลาการ์ตูนมีเมือกพิเศษเคลือบผิวอยู่ทำให้เข็มพิษจากดอกไม้ทะเลไม่เป็นอันตรายมันได้ ดังนั้นปลาการ์ตูนจึงอาศัยกอดอกไม้ทะเลเป็นบ้านเป็นที่หลบภัย ศัตรูของปลาการ์ตูนมีอยู่มากแต่ที่ศัตรูหมายเลขหนึ่งของปลาการ์ตูนคือปลานกแก้วที่จะคอยจับปลาการ์ตูนกินเป็นอาหาร แต่ปลานกแก้วก็ไม่กล้าซุกหน้าเข้าไปในกอดอกไม้ทะเลเพื่องับปลาการ์ตูนเพราะกลัวพิษของดอกไม้ทะเล ดังนั้นเมื่อเวลามีภัยมาถึงเจ้าปลาการ์ตูนก็จะหลบเข้าไปซุกอยู่ใต้กอดอกไม้ทะเล ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าดอกไม้ทะเลคือบ้านของปลาการ์ตูน ที่ใดที่มีดอกไม้ทะเลมากที่นั่นก็จะมีปลาการ์ตูนมากด้วยเช่นกัน หากดอกไม้ทะเลถูกทำลายหรือถูกจับมาขายเพื่อใส่ตู้ปลาก็จะทำให้ปลาการ์ตูนไม่มีที่อยู่เมื่อมันฟักออกจากไข่ก็จะไม่มีที่หลบภัยทำให้ถูกปลาอื่นจับกินหมดเป็นผลทำให้ปลาการ์ตูนลดจำนวนลง

ดอกไม้ทะเลฝั่งอันดามัน บ้านปลาการ์ตูนนีโม

ดอกไม้ทะเลฝั่งอันดามัน บ้านปลาการ์ตูนนีโม

หนวดดอกไม้ทะเล

1. ดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica   เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง

2. ดอกไม้ทะเลชนิด Stichodactyla gigantea   เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนส้มขาว

2. ดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor     เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนมะเขือเทศ , ปลาการ์ตูนแดง, ปลาการ์ตูนดำแดง

3. ดอกไม้ทะลชนิดที่ฝังทรายได้แก่ Stichodactyia haddoni    เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง

4. ดอกไม้ทะเลชนิด Stichodactyla mertensii    เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนอินเดียน, ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง

5.  ดอกไม้ทะเลชนิด   Heteractis crispa      เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอานม้า, ปลาการ์ตูนดำแดง


ดอกไม้ทะเลยามหุบ

ดอกไม้ทะเลเมื่อชูหนวด

บ้านปลาการ์ตูนส้มเหลือง

บ้านปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
จุดดำน้ำชมดอกไม้ทะเล กับ ปลาการ์ตูน

ฝั่งอันดามัน บริเวณหาดหน้าที่มีหมายทุ่นสีส้มสำหรับจุดดำน้ำตื้นเป็นจุดที่มีกอดอกไม้ทะเลอยู่อย่างหนาแน่นและมีปลาการ์ตูนส้มเหลืองเยอะสุดๆ และน้ำใสมากๆ และที่สำคัญน้ำตื้นมาก

ฝั่งอ่าวไทย  บริเวณเกาะง่ามใหญ่  เป็นจุดที่มีดอกไม้ทะเลขึ้นอย่างหนาแน่นเมื่อมองลงไปเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าใต้น้ำ เป็นจุดที่มีดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่เยอะสุดๆ ชนิดที่ว่าไม่เคยพบเคยเห็นจากที่ใดๆ มาก่อนที่ปลาการ์ตูนมากมายขนาดนี้  ปลาการ์ตูนที่นี่เป็นปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ดังภาพบนซ้าย ( ฝั่งอ่าวไทยไม่มีปลาการ์ตูนนีโม )