ทัวร์ เกาะ กระบี่  ล่องเรืออ่าวพังงา

 

เส้นทางล่องเรืออ่าวพังงา

เส้นทางล่องเรือเที่ยวชมอ่าวพังงา มีระยะทางการเดินทางจากท่าเรือประมาณ 13 กิโลเมตร โดยเส้นทางผ่านปากคลองซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าโกงกางที่สมบูรณ์ ผ่านจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ ชมวิวเขาหมาจู ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำไวกิ้ง เกาะปันนา ชมวิว และ ขึ้นเที่ยวบนเกาะชมวิถีชีวิตชาวเลและเลือกซื้อของฝากจำพวกมุกประดับ ผ้าบาติก ล่องเรือชมวิวผ่านถ้ำลอดซึ่งเรือจะลอดไปในถ้ำแล้วโผล่อีกด้านหนึ่งของเกาะไปจุดสุดท้ายที่เขาตาปู และชมเขาพิงกันที่เคยถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เจมส์บอนด์007 คลิกชมจากภาพบรรยากาศทริป ล่องเรืออ่าวพังงา