ทะเลแหวก มองเห็นสันทรายสีขาวนั่นคือ สันทรายทะเลแหวก