หาดอีกด้านหนึ่งของทะเลแหวก มองเห็นเกาะปอดะอยู่ใกล้ๆ