จุดดำน้ำ บริเวณหลังเกาะไก่ มีปลาเยอะ ปลาสีสวยตัวเล็กก็เยอะ หอยมือเสือก็มี ปะการังผักกาดกอเล็กมีประปาย