เกาะไก่ ดูเหมือนกันคอไก่หมั๊ยครับ ถ้าจะเหมือนก็น่าจะเป็นไก่งวง กะเพาะยื่น