โปรแกรมทัวร์  ( One Day Tour )  ทัวร์เกาะพีพี

เกาะไผ่-เกาพีพ-อ่าวมาหยา  เดินทางโดยเรือ SpeedBoat

08.00 น. รับท่านจากโรงแรมในตัวเมืองกระบี่  กรณีนำรถมาเองนัดพบที่สำนักงานที่อ่าวนาง  มีลานจอดรถ
08.30 น. ถึงท่าเรือหาดนพรัตธารา อ่าวนาง 
09.00 น. ออกเดินทางออกจากอ่างนาง
09.30 น. แวะรับนักท่องเที่ยวจากหาดไร่เลย์  จากนั้นเดินทางมุ่งสู่เกาะพีพี
10.30 น. เดินทางถึงอ่าวต้นไทรเกาะพีพีดอน อิสระกับการเที่ยวชมเกาะพีพี  เดินเล่นชมวิวชายหาด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในนร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน
13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน  เรือพาวิ่งชมวิวรอบเกาะพีพีเล พาชมวิวถ้ำไวกิ้ง
14.00 น. พาเที่ยวชมอ่าวมาหยา  ดำน้ำชมปะการัง เล่นกับฝูงปลามากมาย  ชมวิวอ่าวมาหยา

15.30 น.

เดินทางกลับ แวะส่งนักท่องเที่ยวที่หาดไร่เลย์

17.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวนาง  และพาส่งกลับสู่ตัวเมืองกระบี่โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ  ท่านละ  1,200 บาท   เด็ก  900 บาท   Update : 01 ต.ค. 2549 00:12

ราคานี้รวม   :     ค่ารถ, ค่าเรือ , อาหารกลางวัน , ค่าเครื่องดื่ม , ชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ, มัคคุเทศก์ , ประกันภัย

การจอง      :     ชำค่าบริการโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร     รายละเอียดการโอนเงิน

.