ลำธารใสจากสระมรกตไหลผ่านป่าพรุ ระหว่างเส้นทางเดินไปสระมรกต