น้ำตกร้อน สายน้ำร้อนไหลผ่านป่าเป็นลำธารน้ำอุ่น แล้วตกลงสู่คลอง