น้ำตกร้อน ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ เกิดเป็นอ่างน้ำ หรือสปาตามธรรมชาติ