อ่าวพระนาง กระบี่  นักท่องเที่ยวเล่นน้ำที่ชายหาดหน้าถ้ำ