s

. 
ที่ทำการอุทยาน - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่เกาะสี่

ด้านหน้าของเกาะสี่หรือที่เรียกว่าหาดหน้า เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ ให้บริการรับจองที่พัก ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ  ติดต่อเช่าเรือไปดำน้ำ ให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำ มีให้คือ ร้านอาหาร   ที่ศูนย์บริการมีโทรศัพท์แบบ Pin Phone ไว้บริการ มีร้านค้าของที่ระลึก

บริเวณหาดเล็กด้านหลังเกาะสี่ มีศูนย์บริการให้บริการเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ มีห้องน้ำบริการ มีเต็นท์พักแรมไว้ให้บริการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อดูแลความเรียบร้อย

ที่เกาะแปด

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้าเกาะหรือบริเวณอ่าวเกือก ให้บริการรับจองเต็นท์พักแรม ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ   ติดต่อเช่าเรือไปดำน้ำ ให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ให้บริการร้านอาหาร 

 


 

s