s

.
หินปูชา หรือ หินหัวกะโหลก

ไม่ใช่เกาะ มีลักษณะเป็นก้อนหินรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกอยู่เหนือน้ำ อยู่ระหว่างเส้นทางเรือจากเกาะแปดมาเกาะสี่ เป็นจุดดำน้ำลึกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง หินใต้น้ำมีปะการังอ่อนเกาะสวยงามและหินยังมีรูโหว่ที่นักดำน้ำชอบเอาหน้าไปโผล่ที่ช่องนั้นเพื่อถ่ายภาพ


โลกใต้น้ำบริเวณหินปูชา

 

 

 

 

s