s

.
เรือดำน้ำ

ในที่นี้หมายถึงเรือหางยาวที่พาไปดำน้ำตามหาดต่างๆ ไม่ได้หมายถึงเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์นะครับ 

จุดดำน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ตามอ่าวต่างๆ ซึ่งบางแห่งมีระดับน้ำตื้นเรือใหญ่จึงไม่สามารถเข้าไปได้ ดังนั้นทางอุทยานจึงกำหนดให้ใช้เรือหางยาว เรือทัวร์ที่เป็นเรือใหญ่จึงต้องมีเรือยางหาวผูกติดท้ายพ่วงไปด้วยเพื่อให้ขนถ่ายลูกทัวร์ไปยังจุดดำน้ำเป็นที่หาดน้ำตื้น ส่วนเรือเร็ว Speed Boat สามารถเข้าไปได้เพราะเป็นเรือที่กินน้ำตื้นจึงไม่สร้างความเสียหายแต่แนวปะการัง

เรือหางยาวที่มีไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวจุดที่ 1 จะจอดอยู่ที่ชายหาดหน้าที่ทำการอุทยานที่อ่าวช่องขาด นักท่องเที่ยวที่พักที่อ่าวช่องขาดต้องใช้บริการเรือนำเที่ยวที่จุดนี้

จุดที่ 2 คือที่อ่าวไม้งามมีไว้ให้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่พักบริเวณอ่าวไม้งาม

เรือที่มีไว้บริการมี 2 แบบ คือ เรือเช่าเหมาลำ และเรือโดยสารพาดำน้ำยังจุดต่างๆ

เรือโดยสารคิดวันละ 100 บาท เช้า / บ่าย

เรือเช่าเหมาลำ วันละ 1,500 บาท นั่งได้ 15 คน

เรือทั้ง 2 แบบไม่มีเสื้อชูชีพไว้บริการ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมไปเองหรือเช่าที่อุทยาน

การจองเรือ  ทั้ง 2 แบบจะต้องทำการจองก่อนเวลา 20.00 น. หลังจากนั้นไม่รับจอง

เวลาเรือออกจากท่า :  เรือเช่าเหมาลำจะออกเวลาใดก็ได้แล้วแต่ผู้เช่า    เรือโดยสารออกเวลา 9.00 น. ใครมาช้าตกเรืออดไปเสียเงินค่าเรือฟรีๆ 


 

s