s

.
สุขา - ห้องน้ำ - ห้องอาบน้ำ

หากพักบ้านพักของอุทยานก็ใช้สุขา-ห้องน้ำในบ้าน ส่วนตั๊วส่วนตัวไม่ต้องไปรอคิวใคร

แต่ถ้าพักเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ของอุทยานหรือเต็นท์ส่วนตัว ท่านจะต้องใช้ห้องน้ำรวม

อุทยานมีห้องสุขา และห้องอาบน้ำรวมไว้บริการ  ห้องอาบน้ำรวมนี้ไม่ได้หมายถึงหลายๆ คนเข้าไปอาบน้ำด้วยกันนะครับ แต่หมายถึงห้องน้ำที่ใช้ด้วยกันแต่ผลัดกันใช้ รอคิวเข้าไปทีละคน ห้องน้ำและห้องอาบน้ำมีหลายห้องเพียงพอสำหรับช่วงเวลาปกติ สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล ในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ต้องรอคิวบ้างเล็กน้อยสำหรับห้องน้ำชาย แต่คิวยาวเหยียดสำหรับห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำสะอาดจนผู้ใช้เกิดอาการเกรงใจที่จะทำให้มันสกปรก ดังนั้นจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย ก่อนเข้าห้องน้ำจะมีที่ฉีดน้ำล้างเท้า เราควรฉีดน้ำล้างเท้าเพื่อให้ทรายออกไปให้หมดจากรองเท้าเสียก่อนค่อยเดินเข้าไป


ล้างทรายจากรองเท้าก่อนนะครับ


ห้องอาบน้ำเป็นแบบนี้


สุขาเป็นแบบนี้

อ้อ!  ลืมบอกไปว่าไม่ต้องเสียเงินค่าห้องน้ำ นี่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่รวมเก็บไว้ในค่าธรรมเนียมกางเต็นท์แล้ว

 

 


 

s