น้องแมวน้ำ สต๊าฟของเราเอง ต่างกับแมวน้ำที่ไม่จับปลากิน

เห็นกันชัดๆ ว่ามียอดกองหินอีกยอดอยู่ถัดไปด้านหลัง ข้างขวาก็มีอีก 1 ยอด มองไกลๆ ขอบขวาก็มีอีก 1 ยอด