กอปะการังอ่อน  ชมกันใกล้ๆ จะๆ ชัดแจ๋ว  มุดลงไปถ่าย สบายๆ