พื้นที่ติดสลิบใบนำฝาก  / หรือ สลิบโอนเงิน ATM

รายละเอียดการโอนเงิน   จำนวน                             บาท
จองแพคเกจทัวร์เกาะช้าง One Day Tour  วันที่                          
จำนวน             ท่าน 
จุดรับ - ส่ง  โรงแรม                                                 
ชื่อผู้ติดต่อ                                               เบอร์มือถือ*                       
E-mail                                               เบอร์แฟ๊กซ์                       
หมายเหตุ                                                                                         
* เบอร์มือถือจะต้องติดต่อได้จริงในวันเดินทาง หากเบอร์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ หากทีมงานไปรับแล้วไม่พบ โทรติดต่อไม่ได้ หากตกทริป ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ