พื้นที่ติดสลิบใบนำฝาก  / หรือ สลิบโอนเงิน ATM

รายละเอียด

โอนเงินจองทัวร์

ชำระส่วนที่เหลือ

จำนวน                     บาท
จองแพคเกจทัวร์ กระบี่ 301A  วันที่                                     จำนวน        ท่าน
เดินทางมาโดย                                              ถึงกระบี่ เวลา                    
เดินทางกลับโดย                                           ออกจากกระบี่ เวลา              
ชื่อ - นามสกุล - อายุ
1.                                                       2.                                                      
3.                                                       4.                                                      
5.                                                       6.                                                      
7.                                                       8.                                                      
9.                                                       10.                                                    
ชื่อผู้ติดต่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เบอร์มือถือ* . . . . . . . . . . . . .
อีเมล  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  เบอร์แฟ๊กซ์ . . . . . . . . . . . . . .
* เบอร์มือถือจะต้องติดต่อได้จริงในวันเดินทาง หากเบอร์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ หากทีมงานไปรับแล้วไม่พบ โทรติดต่อไม่ได้ หากตกทริป ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ