พื้นที่ติดสลิบใบนำฝาก  / หรือ สลิบโอนเงิน ATM

รายละเอียดการโอน  โอนเงินจองทัวร์  ชำระส่วนที่เหลือ  จำนวน                  บาท

จองทัวร์ สิมิลัน 1 วัน  วันที่                                    
จุดรับ-ส่ง                                                                เดินทางมาท่าเรือเอง
จำนวน    ผู้ใหญ่       ท่าน, เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ จำนวน       ท่าน
ชื่อ - นามสกุล - อายุ  โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาสีเข้ม หรือปากกาหมึกดำ
1.                                              2.                                                
3.                                              4.                                                
5.                                              6.                                                
7.                                             8.                                                
9.                                             10.                                               
ชื่อผู้ติดต่อ                                          เบอร์มือถือ                                   
อีเมล                                                              เบอร์แฟ๊กซ์                             
* เบอร์มือถือจะต้องติดต่อได้จริงในวันเดินทาง หากเบอร์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ หากทีมงานไปรับแล้วไม่พบ โทรติดต่อไม่ได้ หากตกทริป ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ