บานประตูไม้แกะสลัก แค่บานประตูก็เป็นราคาเป็นหมื่นแล้วครับ