บ้านพักขนาด 3 ท่าน เตียงเดี่ยวด้านซ้าย นอน 1 ท่าน ยังมีเตียงใหญ่ด้านขวาอีก 2 ท่าน