บ้านพักขนาด 3 ท่าน นี่ครับ เตียงใหญ่ด้านขวา ที่นอนใหญ่หนานุ่ม นอนได้ 2 ท่าน