บ้านพักขนาด 2 ท่านนะครับ  ตั้งอยู่ริมบ่อปลา วิวสวยครับ ภายในก็สวย