บ้านพักขนาด 2 ท่าน ภายในมีเตียงใหญ่ อย่างหนาเชียวครับ นอน 2 ท่าน