บ้านพักขนาด 2 ท่าน มองย้อนกลับไปหน้าบ้านครับ มีระเบียงหน้าบ้านด้วยครับ แต่ระเบียงแคบกว่าบ้านขนาด 3 คน