บ้านพักขนาด 2 ท่าน ปลูกเป็นทิวแถว ยืนหน้าบ้าน มองทางขวาคือทะเล ทางซ้ายคือภูเขา โดดลงมาก็เจอบ่อปลา