ห้องพักแบบ  A ห้องแอร์ 1 ห้องนอน เตียงเดี่ยว 2 คน
Upgrade ห้องพักเป็นแบบ A เพิ่มท่านละ 700 บาทต่อคืน

ห้องพักแบบ  C ห้องแอร์ 1 ห้องนอน 2 เตียง พัก 4 คน 
ใช้ในโปรแกรมมาตรฐาน ตามราคาทริปของนีโมทัวร์

 

ที่พักแบบ D ใช้เป็นห้องพักมาตรฐานสำหรับโปรแกรมทัวร์ตามราคาที่แจ้งไว้โปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน

บรรยากาศทั่วไปภายในรีสอร์ท  คลิกชมที่นี่