เกาะห้อง หนึ่งในหลายๆ เกาะของหมู่เกาะห้อง โดยมีเกาะห้องในภาพนี้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ที่นี่สวยงามและสงบเงียบ