ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์สิมิลัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิมิลัน 2 วัน 1 คืน
ทัวร์สิมิลัน เต็มวัน ไป-กลับ
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี  เต็มวัน
ทัวร์กระบี่
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ ทะเลแหวก
ทัวร์สระมรกต
ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ทะเลตรัง เต็มวัน
ทัวร์เกาะรอก
ทัวร์เกาะรอก เต็มวัน
ทัวร์เกาะสุรินทร์
ทริป 3 วัน 2 คืน

หน้าแรกนีโมทัวร์

โปรแกรมทัวร์เกาะรอก 3 วัน 2 คืน นอนบนเกาะรอก

แค้มปิ้งเกาะรอก + 4 เกาะทะเลตรัง   รหัสทัวร์ เกาะรอก301                 ติดต่อนีโมทัวร์

ค่าใช้จ่าย              การจองและการโอนเงิน            การเตรียมตัว

ทริปนี้เน้นสัมผัสธรรมชาติเงียบๆ สงบบนเกาะรอก ที่นี่มีหาดทรายที่สวยทรายขาวละเอียด วิวทิวทัศน์ก็สวยงาม น้ำใส ดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูนก็เยอะ ที่สำคัญที่น้ำใสมาก ช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเดย์ทริปจะมาเที่ยวกันมากหลังจากกลับไปแล้วบนเกาะจะเงียบสงบมาก เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำชายหาดก็ได้ ถ้าชอบดำน้ำเพียงแต่ลงไปที่แนวปะการังหน้าหาดก็จะได้เห็นปลาการ์ตูนมากมาย นอนเต็นท์บนเกาะ 2 คืน ถ้าต้องการความสะดวกสบายจองบ้านพักอุทยานก็ได้   สบายๆ มีเวลามากมาย ได้เที่ยวเกาะรอกเต็มอิ่มแล้ว ทริปนี้ยังได้เที่ยว 4 เกาะทะเลตรังอีก แบบทูอินวัน มาครั้งเดียวเที่ยวครบทะเลตรัง

กำหนดการเดินทาง    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 12 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวันที่ต้องการ  กรุ๊ปจอยกรุณาโทรเชค

รายละเอียดของการเดินทาง     เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

วันที่แรก       เกาะม้า - เกาะไหง - เกาะรอก

08.00 น.

รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สถานีขนส่งตรัง และโรงแรมที่พักในย่านตัวเมืองตรัง เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะม้า ระหว่างทางชมวิวเกาะกับน้ำทะเลสีเขียวมรกตอันเป็นเอกลักษณ์ของทะเลตรัง  ถึงเกาะม้าพาลงดำชมน้ำปะการังอ่อนสีสวย ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน เพลิดเพลินกับฝูงปลามากมาย

 

เต็มอิ่มกับการชมปะการังอ่อนที่เกาะม้าจากนั้นเดินต่อไปยังเกาะไหง พาดำน้ำชมปะการังอีกจุด เป็นปะการังแข็งนานาชนิด ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน

12.00 น.

เดินทางมุ่งสู่เกาะรอกใน บริการอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟ่ อาหารหลายอย่าง ผลไม้ และเครื่องดื่ม  ( มื้อที่ 1 )

ถึงเกาะรอกพาดำน้ำ ณ จุดดำน้ำหน้าเกาะรอก ชมปะการังแข็งหลากชนิด จุดนี้อยู่ไกลฝั่งมากน้ำใสตลอด เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง

 

16.00 น.

ขึ้นเกาะรอก จัดสัมภาระเข้าเต็นท์ อาบน้ำเปลี่ยนชุด เดินเล่นชายหาดไปชมพระอาทิตย์ตก

 

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 )

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง      ดำน้ำ เล่นน้ำ เกาะรอกใน เกาะรอกนอก

 

ตื่นแต่เช้าตรู่ เดินเล่นชายหาดเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า พร้อมกาแฟ( มื้อที่ 3 )

08.30 น.

ิขึ้นเรือท่องเที่ยวเกาะรอก พาดำน้ำ ณ จุดดำน้ำแหลมหลักเขตประเทศไทย ชมดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูน และหอยมือเสือ

พาดำน้ำอีกจุดบริเวณอ่าวต้นไทร จากนั้นพาขึ้นเกาะรอกนอก ชมหาดทรายที่สวยงามตัดกับสีน้ำทะเลน้ำเงินเข้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะรอก สนุกกับการเล่นน้ำกันตามอัธยาศัย

 

รับประทานอาหารกลางวันกัน ณ ใต้ร่มไม้ของชายหาดแห่งนี้ บุฟเฟ่  ( มื้อที่ 4 )

หลังอาหารกลางวัน ขึ้นเรือเดินทางกลับไปจากเกาะรอกใน เล่นน้ำหน้าหาดเกาะรอกใน 

16.00 น.

พาเดินขึ้นจุดชมวิว เก็บภาพความสวยงาม ณ จุดชมวิวบนเกาะรอก

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 5 ) พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด นอนดูดาวฟังเสียงคลื่น

กลางคืนมีบาร์บีคิวชายหาดบริการแก่ทุกท่าน

วันที่สาม      เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 6 )  เสร็จแล้วกลับสัมภาระขึ้นเรือใหญ่ 

08.30 น.

ออกเดินทางสู่เกาะกระดาน พาดำน้ำที่จุดดำน้ำเกาะกระดาน ชมปะการัง ปลาการ์ตูน 

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเรือ ( มื้อที่ 7 )

เดินทางมุ่งสู่ถ้ำมรกต อันซีนของจังหวัดตรัง ถึงปากถ้ำจอดเรือ จากนั้นทีมงานพาลอยตัวเกาะตามๆ กันไปเพื่อเข้าชมถ้ำมรกต เมื่อทะลุถึงในถ้ำจะเห็นสีน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต 

 

14.00 น.

เดินทางกลับท่าเรือปากเมง

15.00 น.

ถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  รถรับไปส่งยังสถานีขนส่งตรัง และที่พักในย่านตัวเมืองตรัง

ผู้สนใจ กรุณาจองแต่เนิ่นๆ 

Update ล่าสุด เมื่อ  03 March, 2012 21:36

( นอนเต็นท์บนเกาะรอก 2 คืน  )

ขนาดกรุ๊ป 10-11 ท่าน 12-15 ท่าน 16-25 ท่าน 25 ท่าน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 3,700 3,600 3,500 3,300
         

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

 • ค่ารถตู้รับ-ส่ง จาก สถานีขนส่งตรัง และที่พักในย่านตัวเมืองตรัง
 • ค่าเต็นท์พร้อมเครื่องนอน 2 คืน
 • ค่าเรือพาท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ 500,000 บาทสำหรับการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ หรือ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • อาหาร 7 มื้อตามระบุในโปรแกรม น้ำดื่ม
 • ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ  สน๊อกเกิ้ล

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

จองทริป  มัดจำค่าเดินทางท่านละ 500 บาท ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน

 รายละเอียดการโอนเงิน ------>      คลิกที่นี่

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว

 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว

 • เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วัน  เป็นอย่างช้า หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง

 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน

 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางโดยนักท่องเที่ยว  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  12-1143

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

คลิก      แบบฟอร์มจองทัวร์.doc  โหลดมากรอกเพื่อส่งเมล     หรือ แบบฟอร์มจองทัวร์.pdf  Print  มาเขียนเพื่อส่งแฟ๊กซ์      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. นีโมทัวร์ ซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดที่จะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. จำนวนเงินน้อยไม่คุ้มที่จะโกง

3. นีโมทัวร์ เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 12/1143

4. นีโมทัวร์ มีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียน และเรียกร้องเงินคืนได้จาก ททท

5.  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากยังกลัว เพื่อความสบายใจก็ไม่ต้องจอง


ใบอนุญาต
เลขที่ 12/1143

การเตรียมตัว

 • ก่อนเดินทางควรพักผ่อนเต็มที่
 • ออกกำลังกายบ้างนิดหน่อย เวลาไปดำน้ำจะได้ไม่เหนื่อยง่าย และจะสนุกกับโลกใต้น้ำ
 • หาชุดที่ถูกใจสำหรับใส่ดำน้ำ

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • ชุดใส่ลงน้ำ  ครีมกันแดด  ผ้าเช็ดตัว  แว่นตากันแดด รองเท้าแตะ หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ เช่น รองเท้าแตะ ไฟฉาย
 • ยาแก้แพ้ต่างๆ
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ