เกาะเล็กเป็นจุดดำน้ำชมปะการัง สังเกตุเรือจอดให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำ