กัลปังหาที่ เกาะกุฎี อยู่ใกล้ๆ แค่นี้ มีอะไรให้ดูขนาดนี้ หาได้ที่ไหน