เดินทางมาถึงเกาะไข่ จุดที่ตั้งซุ้มประตูหิน สัญลักษณ์ของตะรุเตา อากาศดี ฟ้าแจ่มๆ