กัลปังหาอีกกอ จุดนี้มีกัลปังหากอใหญ่ๆ หลายกอครับ สีสวย