ปะการังบนกองหิน ร่องน้ำจาบัง อช. ตะรุเตา  ดำแบบผิวน้ำ มุดลงไปถ่ายมาครับ