โปรแกรมทัวร์  ( One Day Tour )

ชื่อเรียก รหัสทัวร์ ทัวร์ 4 เกาะกระบี่ เรือหางยาว

ท่องทะเลกระบี่    เกาะปอดะ - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะทับ - ถ้ำพระนาง

08.00 น. รับท่านจากโรงแรมในตัวเมืองกระบี่
08.30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ มีเวลาให้เดินเล่น ชมวิว
09.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก  ถึงทะเลแหวกพาขึ้นชายหาด  อิสระกับการเที่ยวชมทะเลแหวก ชมวิว ถ่ายรูป เล่นน้ำ กำหนดเวลาแวะชมทะเลแหวกอาจเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เวลานี้ตลอดไปขึ้นอยู่กับว่าเวลาไหนทะเลจะแหวก

 

09.30 น. พาชมวิวเกาะไก่ เกาะที่มีลักษณะเหมือนคอไก่  จากนั้นพาไปดำน้ำที่จุดดำน้ำเกาะไก่ ( ทัวร์เรือ Speedboat ดำที่เกาะสี่ )  สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลาสีสวย

12.00 น. ขึ้นเกาะปอดะ  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย พักผ่อนบนเกาะ เล่นน้ำ  ชมวิว ดำน้ำ เดินเล่นชายหาด อิสระตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางไปเที่ยวถ้ำพระนาง เล่นน้ำหาดหน้าถ้ำพระนาง เดินชมวิว ถ่ายรูป เล่นน้ำ ดูปลา

16.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวนาง  ขึ้นรถพาส่งกลับสู่ที่พัก
งดขายจ้า

Refer to

   NEMO STANDARD

คุณภาพบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่